Kedudukan ikhlas
     face
  •   
  •  
Allah Yang Maha Menerima Taubat

Icreasefontsize decreasefontsize

Kedudukan ikhlas

Keikhlasan dalam agama memiliki kedudukan yang mulia yang tidak ada bandingannya, setiap amalan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan, dan Allah telah mengingatkan kita tetang ikhlas dalam Al-Qur`an, diantaranya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus (QS. Al-Bayyinah:5)

Allah berfirman Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (QS. Al-`An`am:162-163)

Allah berfirman: yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. Al-Mulk:2)

Firman-Nya sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).(QS. Az-Zumar:2-3)

Firman-Nya Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". (QS. Al-Kahfi:110)

   
Subscibe