Allah Dzat Yang Maha Menahan dan Memberi
     face
  •   
  •  
Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu

Icreasefontsize decreasefontsize

Allah Dzat Yang Maha Menahan dan Memberi

Allah Dzat Yang Maha Menahan dan Memberi

Allah Dzat Yang Maha Menahan .. Dia menahan rezqi sebuah kaum lalu menguji mereka, menahan dari kaum lain untuk menguasi mereka, dan menjaga dari kaum lainnya lagi untuk diangkat derajat mereka

Allah Dzat Yang Maha Memberi .. Yang memberi rezqi, dan mengaruniakan pengetahuan dalam hati, semua itu mengandung hikmah-Nya, rahmat-Nya, murah-Nya Dzat Yang Maha Suci

Allah Dzat Yang Maha Menahan dan Memberi

   
Subscibe