Allah Yang Maha Berkuasa
     face
  •   
  •  
Allah Yang Maha Mensyukuri

Icreasefontsize decreasefontsize

Allah Yang Maha Berkuasa

Dia lah Allah Yang Maha Berkuasa

Menguasai jin dan manusia dari atas mereka dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui (QS. Al-An`am:18)

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa atas makhluk-Nya dengan ketinggian-Nya, ilmu-Nya, liputan-Nya dan pengaturan-Nya bagi mereka, ilmu_nya bersama mereka dan ketinggian-Nya di atas mereka, tidak ada sesuatupun di alam ini luas kecuali atas ijin-Nya dan ilmu-Nya.

Allah Yang Maha Berkuasa Allah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Dzat yang semua makhluk tunduk kepada-Nya, dan mereka hina karena keperkasaan-Nya, kekuatan-Nya dan kesempurnaan ketetapan-Nya

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa kepada orang-orang yang ingkar lagi sombong dengan argumentasi yang kuat, dan menjelaskannya dengan bukti-bukti akan hak-Nya diesaan dalam uluhiyah, rububiyah, nama-Nya yang baik dan sifat-Nya yang mulia

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa atas kedzaliman, penguasa yang semena-mena dan orang-orang yang sombong, Dia mengumpulkan mereka-mereka yang berkuasa tanpa keinginan mereka dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. Ibrahim:48)

Allah Yang Maha Berkuasa .. Kehendak-Nya akan terlaksana tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang dapat menolak walaupun dia orang besar, hasil ciptaan-Nya akan melemahkan orang-orang kuat walaupun mereka sangat kuat, mulut-mulut itu terkunci ketika mensifati indahnya ciptaan-Nya sebagus dan seindah apapun buatan mereka

Dia lah Allah Yang Maha Berkuasa

   
Subscibe